Informacijska varnost v podjetju

Vsak vdor v informacijski sistem, izguba ali kraja podatkov je lahko iz finančnega in strateškega vidika pogubna za vsako organizacijo.

Na srečo pa lahko z dovolj dobro kombinacijo različnih varnostnih rešitev in storitev takšna tveganja precej zmanjšamo.

V našem podjetju poleg široke ponudbe programskih rešitev za informacijsko varnost, nudimo manjšim in srednje velikim organizacijam tudi sledeče storitve:

  • celotna analiza informacijske varnosti v organizaciji;
  • varnostni test informacijske varnosti (penetracijski test);
  • testiranje zaposlenih na pripravljenost ob kibernetskem napadu;
  • testiranje lojalnosti zaposlenih in upoštevanja pravilnika o IT-varnosti;
  • izobraževanje zaposlenih s področja IT-varnosti;
  • pomoč pri izdelavi internega pravilnika IT-varnosti za zaposlene;
  • izdelava strateškega načrta za informacijsko varnost;
  • pogodbeno vzdrževanje IT-opreme.

Za še boljšo zaščito in nadzor nad varnostno situacijo pa ponujamo tudi storitve IT-varnostne kontrole preko nadzornega centra kibernetske varnosti. Z njimi vam zagotavljamo stalen nadzor nad varnostjo podjetja in pravočasno obveščanje o morebitnih grožnjah. Tako lahko podjetje z našo podporo hitro reagira in prepreči morebitno škodo.

Vse naštete storitve upravlja usposobljena ekipa strokovnjakov iz različnih področij, z večletnimi izkušnjami in pridobljenimi različnimi certifikati ter licencami.

Informacijska varnost v podjetju